Načítám...

Tepelná čerpadla

  1. Titulní stránka
  2. Tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla

IVT_front (kopie 2).png

Tepelné čerpadlo patří mezi alternativní zdroje energie, které dokáží využívat obnovitelnou energii obsaženou v zemi, vodě nebo vzduchu. Umožňují totiž odnímat teplo okolnímu prostředí, převádět na vyšší teplotní hladinu a předávat ho cíleně pro potřeby vytápění nebo ohřev teplé užitkové vody. Díky tomu tepelné čerpadlo při svém provozu zatěžuje přírodu podstatně méně, než kotle na plyn, elektřinu, olej nebo uhlí. Výhodou tepelných čerpadel není jen to, že je to vytápění ekologické, ale i způsob levného topení. 

IVT tepelná čerpadla

Pro dodávky a řešení vytápění jsme zvolili výrobce a dodavatele, švédskou firmu IVT. Ta je dnes největším evropským výrobcem tepelných čerpadel s více jak třicetiletou zkušeností. Nezadbatelný je fakt, že IVT nabízí nejen dodávky tepelných čerpadel, ale nabízí komplexní dodávku řešení vytápění a ohřevu TUV. Tepelná čerpadla IVT se vyznačují vysokou spolehlivostí i výkonem. Jejich instalace je prováděna ve Švédsku v místech, kde teploty běžně dosahují až -35°C. U nás v České republice je najdete v rodinných domcích, administrativních budovách, školách a to i v horském prostředí (např. radnice v Božím Daru).

Tepelná čerpadla se dělí na několik skupin, podle toho z jakého zdroje teplo odebírají a jakým způsobem ho předávají dále. Například označení tepelného čerpadla jako vzduch/voda znamená, že tepelné čerpadlo odebírá teplo ze vzduchu a předává ho do topné vody. IVT tepelná čerpadla mohou odebírat teplo z celé řady zdrojů. 

Ze širokého sortimentu je možné si vybrat vhodné optimální řešení vytápění či ohřevu vody pro konkrétní přírodní podmínky, pro konkrétní objekt podle potřeb investora. Cílem je komplexní řešení potřeb zákazníka. Samozřejmostí je nabídka komplexního systému pro zabezpečení tepla a teplé vody. Se zákazníkem spolupracujeme od projektové přípravy přes dodávku zařízení, montáže. Nabízíme také možnost další při údržbě systému a jeho servisního ošetřování.

Předpokladem úspěchu je kvalitní a výkonné tepelné čerpadlo a jeho spolehlivá instalace. Proto naše firma za spolupráce odborníků z ITM zpracovává na základě výpočtových programů detailní řešení pro každý objekt. Komplexnost řešení znamená pro zákazníka, že součástí dodávky není pouze tepelné čerpadlo, ale dodávka celého systému. Tedy dodávka řady dalších komponentů a příslušenství, které je u jiných dodavatelů nutné dokupovat a složitě instalovat. Tím je dosahována další úspora nákladů na montáž a materiál, úspora místa v kotelně a minimalizace možných chyb při montáži a následně i poruch při provozu tepelného čerpadla.

Velmi významnou skutečností při rozhodování je i poskytovaná záruka 5 let od uvedení do provozu. Tato záruka v sobě zahrnuje nejen výměnu vadného dílu, ale i náklady na jeho demontáž a montáž nové součástky.

Luft_stor_vÑnster_0005 (kopie).jpg

Levné topení

Pokud budete Váš dům vytápět tepelným čerpadlem IVT, ušetříte ročně za vytápění a ohřev teplé vody až desetitisícové částky. Tepelné čerpadlo ušetří až 63 % nákladů v porovnání s elektrickýnm nebo plynovým a až 75 % s topnými oleji či propanem. Doba návratnosti tepelného čerpadla je 7 let. 

Významným argumentem při rozhodování o způsobu vytápění, je také poskytovaná dotace ze státního fondu životního prostředí, při jejím využití je možné dobu návratnosti ještě zkrátit.  

Ekologické vytápění

V současné době je kladen velký důraz na ekologii ve všech oblastech. Přísné předpisy EU nařizují snížení emisí a nebezpečných látek do ovzduší. K ekologickému chování společnosti může nyní přispět každý. V současnosti existuje celá řada možností, jak ekologicky vytápět dům. Vše záleží na zdroji tepla, který zvolíte. Jeden má levný provoz, další funguje bezobslužně a jiný je šetrný k životnímu prostředí. Jen jeden způsob má však všechny tyto vlastnosti a tím je tepelné čerpadlo. EU dokonce poskytuje tzv. kotlíkové dotace, díky kterým můžete při pořizování tepelného čerpadla výrazně ušetřit.

Typy tepelných čerpadel

Čerpadla odebírající teplo ze země

 

Čerpadla odebírající teplo z vody 

Čerpadla odebírající teplo ze vzduchu