Načítám...
  1. Titulní stránka
  2. Voda/voda

Voda/voda

Teplo se odebírá ze spodní nebo geotermální vody ze studny a čerpána do tepelného čerpadla.

Informace o produktu

Tepelné čerpadlo typu voda/voda odebírá teplo z vody ze studny. Odtud ji čerpá do výměníku v tepelném čerpadle a poté ji vrací zpět do země. Tento typ může také sloužit pro využití odpadního tepla v průmyslu.

Výhody

  • absolutně nejvyšší topný faktor ze všech typů čerpadel
  • investice do pořízení je nižší než u čerpadel s vrty
  • možnost využití odpadního tepla v technologických procesech
  • nároky na prostor nejsou tak vysoké jako u systémů s vrty

Nevýhody

  • nutnost dostatku vody (spodní, geotermální, technologické) v okolí objektu
  • nižší životnost komponentů pro čerpání spodní nebo geotermální vody
  • nutnost kontrol a údržby (čištění výměníků a filtrů)

Kdy je systém voda/voda vhodný?

Tento typ čerpadel je vhodnější pro větší komerční budovy, kde není obtížné zajistit pravdelný servis a dohled. Čerpadlo umí využívat teplo z různých zdrojů jako je chladicí technologická voda z hydrauliky procesů výroby piva a vína nebo chlazení serverů. V rodinných domech je typ voda/voda vhodný pouze tam, kde je dostatek kvalitní a lehko dostupné spodní vody. Odpadní teplo je možné znova použít pro ohřev vody nebo vytápění. 

Poptávka