Načítám...
  1. Titulní stránka
  2. Země/voda - plocha

Země/voda - plocha

Teplo je odebíráno z plochy zahrady z plastových hadic naplněných nemrznoucí směsí.

Informace o produktu

Teplo je odebíráno z plochy zahrady z plastových hadic naplněných nemrznoucí směsí. Tyto hadice jsou umístěny pod povrchem zahrady a přenáší teplo mezi zemí a tepelným čerpadlem. Tento typ tepelných čerpadel je nejlepší volbou pro rodinné domy s dostatečně velkým pozemkem.

Výhody

  • spotřeba elektřiny je až o 30% nižší než u čerpadel, které odebírají teplo ze vzduchu
  • investiční náklady jsou nízké, přibližně jako u vzduchových tepelných čerpadel
  • dlouhá životnost 
  • nedělá hluk a není potřeba údržba

Nevýhody

  • nutnost provést výkopy do dané hloubky (ne u každé zeminy je to možné)
  • vyžaduje velký pozemek - 200 až 400 m2
  • nutnost znát rozmístění dalších staveb jako je bazén nebo garáž před umístěním plošného kolektoru

Jak funguje plošný kolektor

Plošný kolektor odebírá teplo z okolní země. Z částí pod kolektorem odebírá asi 2 % energie. Zbytek odebírá z vrstvy nad kolektorem, kde je nashromážděná energie ze slunce. Plošný kolektor je vlastně velký sluneční kolektor, který se s ročním cyklem vybíjí a nabíjí díky "hliněnému" akumulátoru. Průměrná spotřeba tepla z kolektoru za rok je asi 2,5 % z toho, co za celý rok nasbírá ze slunce. To znamená, že se nemůže nikdy vyčerpat, protože během léta ze slunce zásobu zase obnoví.

Jak vybrat plochu pro tepelné čerpadlo?

Je nutné vyloučit plochy, kam plánujete vystavět další stavby jako je bazén, kůlna nebo garáž. Dál se musí posoudit kvalita zeminy, protože kvůli velkým kamenům nebo písku může dojít ke komplikacím. Pro snadné odvzdušnění je vhodné, aby byl kolektor uložen v rovině nebo mírně z kopce (směrem do kotelny). Pokud to není možné, je potřeba instalovat odvzdušnění na nejvyšších místech. 

Poptávka