Načítám...
  1. Titulní stránka
  2. Vzduch/voda - větrací vzduch

Vzduch/voda - větrací vzduch

Tepelné čerpadlo odebírá teplo z větracího odpadního vzduchu.

Informace o produktu

Tepelné čerpadlo odebírá teplo z větracího odpadního vzduchu. Tepelné čerpadlo ochlazuje odpadní vzduch a získané teplo používá pro ohřev vzduchu a pro vytápění nebo pro ohřev vody v objektu. Existují systémy, které mohou odebírat teplo ze země a zároveň z větracího vzduchu.

Výhody

  • nahrazuje rekuperační výměník odpadního vzduchu
  • je možná rekuperace tepla i v případě, když je přívodní a odvodní potrubí od sebe vzdáleno
  • jednodušší instalace řízeného větrání s menším množství potrubí

Nevýhody

  • množství větracího vzduchu limituje výkonnost čerpadla
  • tento typ čerpadla je vhodný pouze pro nízkoenergetické a pasivní domy

Popis fungování rekuperace tepla z odpadního vzduchu

Čerpadlo je vybaveno výměníkem vzduch/voda. Ten odebírá teplo z odpadního vzduchu, který je odváděný ven z budovy. Teplo se používá pro ohřev vody nebo v případě potřeby i pro vytápění budovy. V jednotlivých místnostech jsou štěrbiny, kterými se decentrálně přivádí čerstvý vzduch do domu. Tepelná čerpadla, která využívají větrací vzduch dodáváme dohromady s vzduchovým výměníkem. U větších aplikací můžeme stejné funkčnosti dosáhnout použitím tepelného čerpadla typu voda/voda a externím vzduchovým výměníkem.

Popis fungování odběru tepla z větracího vzduchu a ze země

Část tepla je odebírána z větracího vzduchu a část ze zemního kolektoru nebo vrtu. V případě, že není nutné vytápět a ohřívat teplou vodu, se přebytečné teplo z větracího vzduchu ukládá do zemního kolektoru. Teplota zemního kolektoru je tak stále vysoká a díky tomu čerpadlo pracuje s vysokým topným faktorem po celý rok. 

Poptávka